Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line
0,9 mld PLN
2,00 PLN na akcję
Wypłata dywidendy za 2015 rok
3,00 PLN
na akcję
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2016 rok
3,9 mld PLN
Wartość marki ORLEN według rankingu dziennika „Rzeczpospolita”
39,5
mln ton
Rekordowe wolumeny sprzedaży
10
mld litrów
Rekordowa sprzedaż paliw
114*Ang. Barrel of oil equivalent - baryłka ekwiwalentu ropy naftowej
mln boe
Rezerwy ropy i gazu (2P)
30,1
mln ton
Przerób ropy naftowej
9,4 * Dane przed odpisami aktywów w wys. 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol, (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
mld PLN
Rekordowy wynik EBITDA LIFO
1,8
mld PLN
Rekordowy wynik EBITDA segmentu Detalu
5,7
mld PLN
Rekordowy zysk netto
79,6
mld PLN
Przychody ze sprzedaży
Zintegrowane aktywa Downstream w trzech krajach w Europie Centralnej
Przerób 30 mln ton różnych gatunków ropy naftowej
Ponad 50 produktów rafineryjnych i petrochemicznych sprzedawanych w ponad 80 krajach świata
Ponad 2700 stacji Największa sieć detaliczna w Europie Środkowej
19,7 tys. zaangażowanych pracowników

Strategia rozwoju 2017 - 2021

Budowa wartości
  • Zintegrowane aktywa i silna pozycja rynkowa Downstream
  • Rozwój oferty i wysoka satysfakcja klientów Detalu
  • Strategia ostrożnej kontynuacji Wydobycia
Ludzie
  • Innowacje tworzące wartość
  • Troska o bezpieczeństwo i środowisko
  • Działanie w oparciu o wartości ORLEN
Siła finansowa
  • Solidne fundamenty
  • Zabezpieczone finansowanie
  • Wypłata dywidendy

Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN

Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją.
Odpowiedzialność
Rozwój
Ludzie
Energia
Niezawodność
Komentarz Prezesa Zarządu

Mirosław Kochalski

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
(do 30.06.2017)

Piotr Chełmiński

Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
(do 30.06.2017)

Krystian Pater

Członek Zarządu ds. Produkcji

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Sprzedaży