Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Dostawcy i Klienci

Kapitały:  

DOSTAWCY

W latach 2015 – 2016 uległy zmianie zasady współpracy z dostawcami. Funkcja administracyjno-wspierająca stała się proaktywną i pro-biznesową.

Realizacja celów strategicznych opiera się przede wszystkim na wdrożeniu kompleksowego zarządzania kategoriami zakupowymi, modelu zarządzania dostawcami (tj. segmentacja, kwalifikacja, zasady zarządzania) oraz stosowaniu światowych standardów zakupowych.

Kategorie zakupowe w ramach Centralnego Drzewa Kategorii tworzą uporządkowany i obszerny katalog asortymentu zakupowego funkcjonujący w PKN ORLEN oraz kluczowych spółkach Grupy ORLEN. Centralne Drzewo Kategorii zbudowane jest z trzech poziomów szczegółowości. Pierwszy poziom tworzy 12 kategorii głównych. Drugi i trzeci poziom to szczegółowy poziom kategorii odzwierciedlający szeroko rozumiane potrzeby biznesowe w zakresie asortymentu zakupowego.

Ważną inicjatywą wdrażaną w Koncernie w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. „Kodeks postępowania dla Dostawców” . Od kwietnia 2016 roku jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów.

W 2016 roku w Grupie ORLEN zostało zrealizowanych ponad 16 tys. postępowań zakupowych. Współpracowaliśmy z ponad 3,5 tys. dostawców. Współpraca z dostawcami ma w większości przypadków charakter stały, zaspokajając bieżące potrzeby Grupy ORLEN. Dostawcy dostarczają między innymi materiały i usługi dla operacyjnej działalności Grupy ORLEN. Realizowane są zakupy inwestycyjne, produkcyjno-remontowe, zakupy energii elektrycznej biokomponentów, zakupy dla stacji paliw oraz chemii produkcyjnej, czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi profesjonalne, zakupy logistyczne). W 2016 roku dokonywane były zakupy w ponad 500 kategoriach zakupowych.

KLIENCI

Produkty i usługi Grupy ORLEN znajdują nabywców w ponad 80 krajach na 5 kontynentach. Wśród nich są zarówno klienci indywidualni, m.in. kierowcy, jak i instytucjonalni, reprezentujący praktycznie większość gałęzi przemysłu – przemysł chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, elektroenergetyczny, budownictwo, produkcję opakowań, rolnictwo czy przemysł spożywczy.

Do klientów indywidualnych docieramy między innymi za pośrednictwem sieci stacji paliw zlokalizowanej w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Każdy klient kupujący produkty zyskuje gwarancję ich najwyższej jakości. Wysiłek inwestycyjny sprawia, że benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe wytwarzane w rafineriach Grupy ORLEN, w pełni odpowiadają wymaganiom europejskim, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Ponadto - jako pierwszy producent w Polsce - zaczęliśmy zabezpieczać swoje produkty przed skażeniem mikrobiologicznym.

Zakres działalności prowadzonej przez klientów instytucjonalnych jest bardzo zróżnicowany - od niewielkich firm lokalnych, do największych polskich firm i międzynarodowych korporacji.

Produkty petrochemiczne (m.in. benzen, etylen, PTA) stanowią bazę dla innych produktów oraz usług, z których korzysta się w codziennym życiu. Wytwarzamy nie tylko paliwo do samochodów, samolotów, statków, elektrowni, ale także środki smarne, asfalt oraz wiele innych podstawowych substancji organicznych wykorzystywanych do produkcji tworzyw sztucznych, farmaceutyków oraz praktycznie wszystkich innych produktów chemicznych. Olej opałowy ciężki przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych. Dzięki paliwom lotniczym zapewniany jest serwis paliwowy dla wszystkich typów samolotów. Jesteśmy jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw produkujących i sprzedających asfalty. Asfalty są nabywane przez firmy i konsorcja celowe powołane do realizacji inwestycji w obszarze budownictwa drogowego, a także podmioty produkujące wyroby na bazie asfaltów dla potrzeb budownictwa (m.in. pokrycia dachowe, papy, masy termoizolacyjne).

Jedną z największych polskich organizacji sprzedażowych jest spółka ORLEN Paliwa. Oferuje odbiorcom hurtowym szeroką gamę produktów paliwowych, m.in. benzyn (pb95, pb98), oleju napędowego, oleju napędowego grzewczego (Ekoterm Plus), propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG). Sprzedawane przez spółkę paliwa są najwyższej jakości oraz spełniają normy Unii Europejskiej, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Są również przyjazne dla środowiska. Składy chemiczne benzyn, oleju napędowego oraz oleju napędowego grzewczego dobierane są na podstawie najnowszych światowych badań. Oferowane produkty gazowe spełniają wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589, co potwierdzają posiadane certyfikaty jakości. ORLEN Paliwa  posiada także koncesję na sprzedaż przyjaznej dla środowiska energii elektrycznej, którą oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponadto spółka zajmuje się kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny, które wykorzystywane są nie tylko do celów grzewczych, ale także w zróżnicowanych procesach technologicznych, tj. piekarnictwo i cukiernictwo, rzeźnie i masarnie, ceramika, suszarnie, produkcja żywności, obróbka metali, pralnie, produkcja szkła, budownictwo oraz drogownictwo.  

Czołowym producentem nawozów azotowych (saletry amonowej i saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL) jest ANWIL, zajmujący drugie miejsce w kraju oraz dziesiąte w Europie. ANWIL jest jedynym producentem suspensyjnego polichlorku winylu (Polanvil) w Polsce oraz ósmym na Starym Kontynencie. Surowiec ten wykorzystywany jest m.in. do produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych, a także do produkcji drobnego sprzętu medycznego. Blisko połowa produkcji Polanvilu trafia na wymagające rynki Unii Europejskiej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również płyty i granulaty kablowe z PCW, mieszanki sypkie na bazie tego surowca, a także twarde granulaty techniczne przeznaczone m.in. do produkcji paneli ściennych, profili budowlanych i elektroinstalacyjnych.

ANWIL  jest największym w Polsce producentem wodorotlenku sodu, sprzedawanego przede wszystkim w postaci ługu sodowego (roztwór wodny) oraz granulowanej sody kaustycznej. Wodorotlenek sodu jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, wykorzystywanym niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu zarówno jako surowiec w różnego rodzaju syntezach organicznych i nieorganicznych, jak i surowiec pomocniczy, m.in. w przemyśle aluminiowym, celulozowo – papierniczym, włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej, czy uzdatniania wody dla celów przemysłowych.  

Spółka oferuje również inne chloroalkalia (chlor, podchloryn sodu, sól techniczną oraz kwas solny) oraz chemikalia (amoniak, wodę amoniakalną, azot ciekły i tlen ciekły).Tak bogate portfolio sprawia, że firma eksportuje swoje produkty do niemal 40 krajów na świecie, m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Skandynawii, Algierii i Turcji.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. są największym producentem solanki w Polsce i jedynym dostawcą tego surowca dla zakładów przemysłu chemicznego w regionie. Solanka produkowana jest w dwóch kopalniach otworowych zlokalizowanych w Górze k. Inowrocławia oraz Przyjmie k. Mogilna. Z obu kopalń solanka przesyłana jest rurociągami do odbiorców: z kopalni w Przyjmie do Zakładu Produkcyjnego w Janikowie (Grupa Ciech), natomiast z kopalni w Górze do Anwil i Zakładu Produkcyjnego w Inowrocławiu (również Grupy Ciech). Z powyższymi klientami łączą Spółkę umowy wieloletnie. Niewielką ilość Spółka sprzedaje także w autocysternach.

Solino wytwarza również produkty solne. Granulat solny jest używany w zmywarkach do naczyń. Spółka produkuje także sól kuchenną, sól peklującą na potrzeby przemysłu mięsnego, sól paszową wykorzystywaną w procesie produkcji pasz oraz mieszanek paszowych, czy sól przemysłową będącą składnikiem produkcji proszków do prania, płynów do mycia naczyń, mydła, detergentów, a także służącą do zimowego utrzymania dróg.

Kluczowym graczem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów jest spółka ORLEN Południe. Oferuje zarówno biokomponenty przeznaczone, np. do komponowania z tradycyjnymi olejami napędowymi pochodzenia naftowego, jak i biokomponenty mogące stanowić samoistne paliwo. Spółka ma w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów adresowanych do zastosowań w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, małych i średnich przedsiębiorstwach a także specjalistycznych instalacjach i obiektach przemysłowych.

Grupa ORLEN oferuje również szeroki zakres usług, m.in. usługi transportowe, serwis stacji paliw i baz magazynowych, remonty różnych urządzeń, z zakresu ochrony środowiska czy BHP i p.poż.


Przejdź do: