Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Komunikacja z Rynkiem Kapitałowym

Kapitały:  

Jednym z podstawowych narzędzi kontaktu z przedstawicielami rynku kapitałowego jest sekcja relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej www.orlen.pl, prowadzonej w języku polskim i angielskim. Sekcja relacji inwestorskich gromadzi informacje skierowane głównie do inwestorów i analityków. Znajdują się w niej między innymi:

Na stronie internetowej w sekcji relacji inwestorskich umieszczona jest także zakładka poświęcona ładowi korporacyjnemu. Z tego miejsca można pobrać roczne raporty Spółki z wypełniania dobrych praktyk, a także kodeks DPSN. Znajduje się tam także krótka informacja o stosowanych przez Spółkę dobrych praktykach oraz wszystkie inne informacje wymagane przez kodeks DPSN.

Zakładka Walne Zgromadzenie znajdująca się w serwisie relacji inwestorskich zawiera komplet dokumentów i informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń Spółki oraz formularz kontaktowy dotyczący WZA.

Spółka wspiera swoich akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych w zdobywaniu wiedzy o branżach, w których działa. Na portalu internetowym PKN ORLEN napedzamyprzyszlosc.pl umieszczane są specjalistyczne publikacje oraz relacje z konferencji branżowych. Jest na nim także blog ekspercki Głównego Ekonomisty PKN ORLEN (napedzamyprzyszlosc.pl/blog), na którym umieszcza on swoje komentarze na temat bieżącej sytuacji rynkowej. Krótkie przekazy Spółka wysyła także poprzez swoje konto na portalu Twitter (twitter.com/pkn_orlen).

W ramach bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami rynku kapitałowego Spółka regularnie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą. Organizuje otwarte dla wszystkich konferencje medialne po każdym ważnym wydarzeniu w życiu Spółki, takim jak publikacja wyników kwartalnych, ogłoszenie strategii. Konferencje te są bezpośrednio transmitowane przez internet wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.
Organizowane są także zamknięte spotkania indywidualne oraz grupowe, jak i telekonferencje z uczestnikami rynku kapitałowego.
PKN ORLEN regularnie realizuje cykle spotkań z inwestorami w kraju i zagranicą (roadshows). Uczestnicy rynku mają możliwość udziału w organizowanych przez spółkę tzw. site visits czyli spotkaniach z kluczowymi menedżerami spółki w siedzibie i obiektach, gdzie prowadzona jest działalność operacyjna spółki.

Co pewien czas w PKN ORLEN odbywają się także Dni Inwestora i Analityka, podczas których organizowane są warsztaty tematyczne dotyczące różnych dziedzin działalności Spółki, prowadzone przez przedstawicieli Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, wybranych menadżerów. W 2016 roku spotkaliśmy się z 358 przedstawicielami instytucji finansowych (w tym 153 z polskich i 205 z zagranicznych instytucji), wzięliśmy udział w 11 konferencjach inwestorskich.

W 2016 roku PKN ORLEN już czwarty rok z rzędu wypłacił swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 2 PLN na akcję.
PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, by publikować raporty okresowe w możliwie najkrótszym czasie po zamknięciu okresu sprawozdawczego. W 2016 roku raporty kwartalne i półroczne opublikowaliśmy średnio po upływie 23 dni od zamknięcia okresów, a raporty roczne w ciągu 84 dni po zakończeniu roku.

Uczestnicy rynku kapitałowego doceniają działania Spółki, co potwierdzają zdobyte przez nią w 2016 roku nagrody i wyróżnienia:

Reakcje Spółki na pojawiające się publicznie opinie i informacje szkodzące jej wizerunkowi

W PKN ORLEN obowiązuje wewnętrzna regulacja dotycząca zasad prowadzenia działań kształtujących wizerunek Spółki, kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, a także przekazywania do Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej informacji mających znaczenie dla wizerunku PKN ORLEN. Zarządzenie to zobowiązuje do wieloetapowej weryfikacji informacji na temat przedstawicieli Spółki lub samej Spółki, zanim zostaną one upublicznione. Wspomniane regulacje kształtują również zasady reakcji w sytuacji pojawienia się wypowiedzianych publicznie opinii i informacji, szkodzących wizerunkowi Spółki. Proces ten koordynowany jest przez Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej.


Przejdź do: