Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Kapitały:  

Szanowni Państwo,

 

W roku 2016 Grupa ORLEN udowodniła, że jest znakomicie przygotowana na stojące przed nią wyzwania. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii, najwyższym standardom zarządzania, a także spójnej wizji rozwoju, Koncern był w stanie w pełni wykorzystać swoją silną pozycję i przewagi konkurencyjne. Docenili to akcjonariusze, pod koniec ubiegłego roku – już po ogłoszeniu strategii na lata 2017-2021 – Koncern osiągnął rekordowe notowania oraz najwyższą w historii kapitalizację.

Angelina Sarota
Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Co szczególnie istotne osiągnięciu znakomitych wyników Grupy ORLEN towarzyszyła realizacja kluczowych inwestycji, przede wszystkim w segmencie downstream i energetyce. Tradycyjnie już doskonałe rezultaty dostarczył segment detaliczny dzięki ciągłemu rozwojowi oferty produktów i usług, zaspakajających potrzeby klientów stacji paliw. W minionym roku Koncern konsekwentnie rozszerzał swoje know-how w segmencie wydobycia, zgodnie ze strategią zwiększając także bazę zasobów i poziom eksploatacji złóż w Polsce i Kanadzie.

Istotną przewagą konkurencyjną Koncernu pozostaje jego kultura organizacyjna. Cieszy fakt, że jest ona nastawiona na rozwój innowacyjności, a inicjatywy przeprowadzone w 2016 roku udowadniają, że PKN ORLEN potrafi szukać jej źródeł zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Jeszcze ważniejsze z punktu widzenia stabilnego rozwoju Koncernu jest to, że cele biznesowe osiąga on w sposób transparenty i zrównoważony. Miniony rok to nie tylko tradycyjna już obecność PKN ORLEN na warszawskim parkiecie spółek odpowiedzialnych RESPECT Index, ale także kolejne wyróżnienie The Most Ethical Company, przyznawane najbardziej etycznym firmom z całego świata. Na początku bieżącego roku miał miejsce debiut na londyńskim FTSE4Good Emerging Index, skupiającym spółki z ponad 20 krajów, wyróżniające się w działaniach z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Rok 2016 był kolejnym, w którym Koncern stosował najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz komunikacji z rynkiem. Zgodnie z przyjętą strategią, akcjonariuszom wypłacono dywidendę wyższą w porównaniu z rokiem poprzednim. Wszystkie grupy interesariuszy uzyskały dostęp do wyczerpujących informacji na temat finansowych i pozafinansowych aspektów działalności Koncernu opublikowanych w – docenionym przez gremia eksperckie – Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za rok 2015. Sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie a także zasady ładu korporacyjnego w PKN ORLEN zostały wyróżnione także przez Instytut Rachunkowości i Podatków, który przyznał mu niedawno tytuł Transparentnej Spółki Roku 2016.

Definiując przed rokiem wyzwania na kolejne 12 miesięcy wskazywałam przede wszystkim na potrzebę przeglądu założeń strategicznych w kontekście zmieniającego się niezwykle dynamicznie otoczenia. Dziś wiemy już, że kierunki obrane w nowej strategii zostały dobrze odebrane przez rynek i akcjonariuszy. Jestem przekonana, że wraz z doskonałą organizacją oraz bardzo dobrą sytuacją finansową Koncernu stanowią one solidny fundament dla dalszego stabilnego rozwoju całej Grupy ORLEN.

Angelina Sarota
Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLEN


Przejdź do: