Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Monitoring Strategii

Kapitały:  

Monitoring Strategii jest zapewniony poprzez spójny system cyklicznej kontroli nad postępami jej realizacji.

Po zatwierdzeniu Strategii przeprowadzono proces operacjonalizacji, czyli doprecyzowania projektów, inicjatyw oraz konkretnych celów ilościowych jako celów szczegółowych komórek organizacyjnych poszczególnych segmentów i obszarów biznesowych. Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach poszczególnych KPI, kluczowych dla realizacji celów Strategii zapewnią efektywny monitoring prowadzonych inicjatyw strategicznych.

Operacjonalizacja Strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

  Sposób monitoringu Forum
Przegląd Strategii Koncernu
  • Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz projekty)
  • Weryfikacja założeń strategicznych
  • Przegląd zarówno działań Koncernu, jak również otoczenia makro
Zarząd/Rada Nadzorcza
Strategie cząstkowe/projekty strategiczne
  • Przegląd realizacji projektów strategicznych i KPI w poszczególnych segmentach
Komitet Strategii Koncernu
Day-to-day business
  • Weryfikacja kluczowych KPI warunkujących realizację Strategii
Kluczowa kadra menedżerska

Przejdź do: