Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Nasi Interesariusze

Kapitały:  

Grupa ORLEN buduje kontakty z Interesariuszami w sposób odpowiedzialny, w oparciu o zasady transparentności i dialogu. W trosce o jakość tych relacji częstotliwość i kanały komunikacji dostosowywane są do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy Interesariuszy.

W ramach prac nad Raportem Zintegrowanym dokonano kolejnej weryfikacji Mapy Interesariuszy Grupy ORLEN. Przeprowadzona analiza pokazała, że od wielu lat ich grono jest generalnie ustabilizowane. W wyniku wewnętrznych konsultacji oraz przeprowadzonej ankiety wskazani zostali Interesariusze Grupy ORLEN, którzy w kolejnym etapie zostali zakwalifikowani do grupy kluczowych lub ważnych. W procesie weryfikacji uczestniczyli przedstawiciele różnych obszarów Grupy ORLEN. W wyniku aktualizacji została dodana nowa grupy Interesariuszy, a mianowicie „Innowatorzy i startupy”. Za kluczowych  interesariuszy zostali uznani – Pracownicy, Akcjonariusze, Klienci i Skarb Państwa.

 

Legenda:
szare - ważni Interesariusze
czerwone - kluczowi Interesariusze
 

Przejdź do: