Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Odpowiedzialność wobec Dostawców

Kapitały:  

Dostawcy to jedna z kluczowych grup Interesariuszy. Strategia CSR na lata 2015 – 2017 zakłada, że dostawcy współpracujący z Koncernem są zobowiązani spełniać zdefiniowane kryteria dotyczące wartości ORLEN i odpowiedzialności. Obszar Zakupów ściśle współpracuje z Interesariuszami, analizuje ich potrzeby, ustala wspólne priorytety, plany, kluczowe wskaźniki efektywności i usprawnienia.

W latach 2015 – 2016 uległy zmianie zasady współpracy z dostawcami. Funkcja administracyjno-wspierająca stała się proaktywną i pro-biznesową. Realizacja celów strategicznych opiera się przede wszystkim na wdrożeniu kompleksowego zarządzania kategoriami zakupowymi, modelu zarządzania dostawcami (tj. segmentacja, kwalifikacja, zasady zarządzania) oraz stosowaniu światowych standardów zakupowych. Zdefiniowane zostały i sukcesywnie są wdrażane zasady współpracy w ramach Grupy Kapitałowej. Służy temu wdrożona w GK ORLEN Polityka Zakupowa, która jest parasolowym dokumentem obowiązującym w Grupie Kapitałowej. Wyznacza stosowanie wspólnych standardów w zakresie procedur, procesów, narzędzi, systemów i struktur zakupowych. Kluczowym elementem jest wdrażanie w kolejnych spółkach Grupy ORLEN Platformy Zakupowej Connect, co wpływa na ujednolicenie i uspójnienie procesów zakupowych w całej Grupie, transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań, wymianę wiedzy oraz poprawę komunikacji z dostawcami.

Ważną inicjatywą wdrażaną w Koncernie w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. „Kodeks postępowania dla Dostawców”. Od kwietnia 2016 roku jest on obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów. Publikacja Kodeksu to również działania propagujące odpowiedzialny łańcuch dostaw m.in. publikacja dobrych praktyk w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki". Ponadto, prezentacja podczas 6. Targów CSR doświadczeń Obszaru Zakupów w opracowaniu i wdrażaniu Kodeksu postępowania dla Dostawców promującym odpowiedzialność wśród interesariuszy i zachęcającym do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. W listopadzie 2016 roku pakiet wytycznych dotyczących zarządzania zakupami zawierający Politykę Zakupową oraz Kodeks postępowania dla Dostawców został przekazany do wdrożenia Spółkom GK ORLEN jako obowiązujący wspólny standard w całej Grupie Kapitałowej.

W 2016 roku uruchomiona została na Platformie Zakupowej Connect  nowa strefa dostawcy, która w znaczącym stopniu ułatwi im poruszanie się w systemie. To również odpowiedź na najnowsze trendy w rozwijaniu aplikacji. Przede wszystkim jednak stanowi odpowiedź na postulaty dostawców zgłaszane podczas badania satysfakcji. Uczestnicy badania oczekiwali, że narzędzie będzie intuicyjne i przejrzyste. Na najbliższe lata planowana jest dalsza integracja narzędzi zakupowych, w tym uruchomienie nowych funkcjonalności w portalu dostawców. Obok dzisiejszych dokumentów związanych z procesami zakupowymi (zapytania ofertowe, oferty) dostępne w portalu będą dokumenty transakcyjne (zamówienia, umowy, awizacje dostaw).

Jednym z kluczowych systemów informatycznych, wspierających funkcję zakupową w całej GK ORLEN, będzie Zintegrowane Narzędzie Zakupowe (ZNZ), którego proces zakupu został rozpoczęty w 2016 roku. Celem zakupu i wdrożenia ZNZ jest narzędziowe wsparcie procesu P2P (procure to pay), czyli od złożenia zapotrzebowania do płatności za dany zakup. Korzyściami z wdrożenia ZNZ w GK ORLEN będzie większa efektywność funkcji zakupowej, krótszy czas realizacji zakupów, redukcja ryzyka, większa transparentność wydatków oraz oszczędności.

W 2016 roku miały miejsce fundamentalne zmiany związane z budową strategii dla kategorii zakupowych, tworzeniem systemu kwalifikacji i oceny dostawców.

Inicjatywy i dobre praktyki są wdrażane w całej Grupie ORLEN. Głównym elementem scalającym działania zakupowe jest budowanie wspólnie z partnerem biznesowym i wdrażanie strategii kategorii zakupowych. Strategiczne zarządzanie kategoriami pozwala na przełożenie wyznaczonych w Strategii Koncernu kierunków rozwoju na działania operacyjne, dostosowane do specyfiki każdej kategorii zakupowej. Celem tych działań jest wypracowanie nowych rozwiązań, optymalizacja procesów, obniżenie kosztów.

Grupa ORLEN korzysta z usług starannie wybranych dostawców. W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych, rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany został model kwalifikacji i oceny dostawców. Kryteria opracowane, m.in. w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, finansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z kontrahentami.

Istotne znaczenie mają wśród nich partnerzy lokalni, a więc ci, których siedziba główna znajduje się w powiecie płockim oraz w województwie mazowieckim. Grupa ORLEN korzystając z usług lokalnych dostawców wspiera najbliższy rynek i biznes. Dostawcy z otoczenia spółek cechują się znajomością rynku lokalnego, często dobrze znają potrzeby i oczekiwania spółek Grupy ORLEN, a ich bliskość pozwala także na obniżenie kosztów, np. transportu czy zakwaterowania. Wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku, stanowiły w 2016 roku około 4% wydatków PKN ORLEN. Koncern współpracuje z dostawcami z najbliższego otoczenia wpływając tym samym na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizując strategię odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw.
W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN, Unipetrolu (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców, którzy zlokalizowani są w wyżej wymienionych miastach, wyniósł w 2016 roku, kolejno – 11% i 1%.

Stawiając ogromny nacisk na osiąganie założonych celów strategicznych oraz dostosowanie się do światowych standardów pamiętamy, że naszym najważniejszym ogniwem są Ludzie. Dlatego w roku 2014 uruchomiony został program rozwojowy  Akademia Zakupowa. Był to program, w którym  budowaliśmy  kompetencje zawodowe i wzmacnialiśmy umiejętności miękkie, takie jak: przywództwo, komunikacja, budowanie relacji naszych pracowników, co ma wpływ na wysoką jakość współpracy i profesjonalny poziom prowadzonych procesów zakupowych. Program ten trwał przez cały rok 2016. Efektem programu jest wyraźny i systematyczny wzrost satysfakcji naszych Partnerów Biznesowych z jakości współpracy i kompetencji kupców. Z dumą możemy zakomunikować, że 90% obecnych pracowników Obszaru Zakupów w PKN ORLEN to absolwenci Akademii Zakupowej. Nasz program rozwojowy został także doceniony przez środowisko polskich menedżerów zakupów i logistyki. Projekt Akademii Zakupowej zajął 3. miejsce podczas konkursu „Lider Zakupów” w ramach tegorocznej konferencji branży zakupowej PROCON/POLZAK, która odbyła się 18-19 października 2016 roku w Warszawie.

W 2015 roku PKN ORLEN otrzymał Certyfikat CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply), przyznany przez największą na świecie organizację branży zakupowej. Potwierdza on międzynarodowe standardy stosowane przez firmę w procedurach zakupowych. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

Formą dialogu z Interesariuszami było przeprowadzone w 2016 roku trzecie już badanie satysfakcji oceniające współpracę z Obszarem Zakupów. O zdanie zapytani zostali partnerzy biznesowi oraz dostawcy. Badanych było wiele aspektów współpracy, m.in. oceniano kompetencje pracowników, ich umiejętność komunikacji, zaangażowanie. Ocenie poddane zostały też wykorzystywane przez PKN ORLEN narzędzia, w tym Platforma Zakupowej CONNECT. Wynik badania pokazał, że współpraca jest oceniana nadal na poziomie bardzo dobrym, pomimo nieznacznego spadku ogólnego indeksu satysfakcji w stosunku do 2015 roku.


Przejdź do: