Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Grupa ORLEN 2016

Kapitały:  

PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę ORLEN jest międzynarodowym koncernem paliwowo - energetycznym, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedyną polską spółką notowaną w prestiżowym rankingu największych firm świata Fortune 500.

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2700 nowoczesnych i stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 80 krajach. W ramach rozwoju energetyki, finalizowane są dwa projekty elektrociepłowni gazowo-parowych opartych na kogeneracji we Włocławku i w Płocku, a w obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2016 szacuje się na blisko 114 mln boe.

W 2016 roku Koncern osiągnął najwyższą kapitalizację na Giełdzie Papierów Wartościowych i nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 3,9 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już czwarty razy z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

  Zobacz nagranie „Grupa ORLEN 2016”


Największe firmy w Europie Centralnej*

* Źródło: Raport Central Europe Top 500, Deloitte

Struktura Akcjonariatu PKN ORLEN1

 • od 1999 roku notowana na GPW
 • Indeksy: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-PALIWA, RESPECT Index
 • Kapitalizacja rynkowa na koniec 2016 roku - 36,5 mld PLN

1) Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 24 stycznia 2017 roku


Segment Wydobycie

1) ang. barrel of oil equivalent - baryłka ropy naftowej
2) Zasoby pewne i prawdopodobne


Segment Downstream

3) Rafineria Paramo nie prowadzi przerobu ropy naftowej


 

Segment Detal


Kluczowe dane 2016 roku

*Dane przed odpisami aktywów w wys. 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol, (0,1) mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
**Ang. barrel of oil equivalent – baryłka ekwiwalentu ropy naftowej

Wiecej informacji: ORLEN w liczbach


 

TOP 10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży

  mln PLN
OLEJ NAPĘDOWY 34 078
BENZYNA 20 446
CIĘŻKI OLEJ OPAŁOWY 2 317
LPG 1 905
JET A-1 1 802
PTA 1 571
ETYLEN 1 159
OLEJ OPAŁOWY LEKKI EKOTERM 1 139
ASFALTY 1 101
POLICHLOREK WINYLU 996

 

Schemat powiązań między segmentami


Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku

 

2016

STYCZEŃ

 • Ogłoszenie przez Unipetrol, czeską spółkę Grupy ORLEN przejęcia 68 stacji paliw będących częścią czeskich aktywów koncernu OMV Czytaj więcej >>
 • Pierwsze megawaty z bloku gazowo-parowego PKN ORLEN we Włocławku w sieci krajowej Czytaj wiecej >>
 • Uruchomienie Bloku Gazowo-Parowego o mocy 463 MWe we Włocławku / pierwsze megawaty w sieci krajowej Czytaj więcej >>
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN Czytaj więcej >>

LUTY

 • Pilotażowy montaż  modułów fotowoltaicznych na jedenastu stacjach paliw w Polsce należących do PKN ORLEN Czytaj więcej >>
 • Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN po raz piąty z rzędu w elitarnym gronie firm certyfikowanych tytułem Top Employer Polska Czytaj więcej >>

MARZEC

 • Podjęcie przez Zarząd PKN ORLEN uchwały z rekomendacją dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok (2,00 PLN na akcję) Czytaj więcej >>
 • Rozpoczęcie przez PKN ORLEN pilotażowego programu telewizji technologicznej na terminalu paliwowym oraz wprowadzenie technologii RFID (Radio Frequency IDentification) do ustalania lokalizacji wagonów Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN po raz trzeci z rzędu wyróżniony prestiżowym tytułem The World’s Most Ethical Company Czytaj więcej >>

KWIECIEŃ

 • Rozstrzygnięcie pierwszego globalnego konkursu crowdsourcingowego PKN ORLEN, zainicjowanego przez polską firmę na najlepsze rozwiązania technologiczne pozwalające na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji Czytaj więcej >>
 • Zawarcie porozumienia przez spółkę Unipetrol z czeskim operatorem rurociągów, spółką Mero, w sprawie nowych stawek za przesył ropy naftowej rurociągiem Czytaj więcej >>

MAJ

 • Potwierdzenie przez Fitch Ratings długoterminowej oceny kredytowej dla PKN ORLEN na poziomie BBB- z perspektywą stabilną
 • Podpisanie umowy przez PKN ORLEN i Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii Koncernu Czytaj więcej >>
 • Zawarcie przez PKN ORLEN i PERN listu intencyjnego dotyczącego wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego efektywność zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w paliwa Czytaj więcej >>

CZERWIEC

 • Podpisanie przez PKN ORLEN aneksu do umowy z Rosneft Oil Company na dostawy ropy naftowej na potrzeby czeskiej spółki Unipetrol Czytaj więcej >>
 • Emisja 7-letnich korporacyjnych euroobligacji na Rynkach Catalyst GPW przez szwedzką spółkę zależną PKN ORLEN -  ORLEN Capital AB Czytaj więcej >>
 • Inauguracja przez czeską spółkę Unipetrol budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym w Litvínovie Czytaj więcej >>
 • Podpisanie przez PKN ORLEN i PKO Bank Polski listu intencyjnego w zakresie uruchomienia wspólnej oferty dedykowanej dla klientów stacji ORLEN Czytaj więcej >>
 • Uruchomienie nowego systemu płatności mobilnych mFlota, umożliwiającego płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze na stacjach paliw należących do sieci PKN ORLEN Czytaj więcej >>
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN Czytaj więcej >>
 • Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN na nową kadencję Czytaj więcej >>

LIPIEC

 • Zawarcie przez PKN ORLEN aneksu do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku z Konsorcjum firm General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA Czytaj więcej >>
 • Podpisanie przez PGNiG oraz spółkę wydobywczą z Grupy ORLEN, ORLEN Upstream, listu intencyjnego o współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych obszarach w Polsce Czytaj więcej >>
 • Połączenie spółek ORLEN Upstream Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie z ORLEN Upstream International B.V. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Amsterdamie Czytaj więcej >>

SIERPIEŃ

 • Podpisanie umowy przez PKN ORLEN i ELEKTROBUDOWĘ na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Czytaj więcej >>
 • Podwyższenie przez Fitch Ratings krajowej oceny kredytowej dla PKN ORLEN z oceny „A-(pol)” na „A(pol)” Czytaj więcej >>

WRZESIEŃ

 • Zawarcie przez PKN ORLEN i PGNiG kontraktu na sprzedaż paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce Czytaj więcej >>
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN Czytaj więcej >>

PAŹDZIERNIK

 • Rozpoczęcie wydobycia gazu ze złoża Karmin w Wielkopolsce przez spółkę FX Energy z segmentu wydobywczego PKN ORLEN i PGNiG Czytaj więcej >>
 • Wznowienie procesu produkcyjnego w rafinerii w Kralupach po awarii instalacji krakingu katalitycznego (Fluid Catalytic Crac) Czytaj więcej >>

LISTOPAD

 • Podpisanie  przez Unipetrol kontraktu na transport ropy naftowej rurociągiem Janaf z chorwackim Jadranski Naftovod Czytaj więcej >>
 • Przedłużenie kontraktu z Saudi Aramco na dostawy ropy naftowej do rafinerii Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie Czytaj więcej >>
 • Testy innowacyjnej technologii oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku Czytaj więcej >>

GRUDZIEŃ

 • Ogłoszenie strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021 Czytaj więcej >>
 • Zakup ropy naftowej przez PKN ORLEN od Irańskiej Narodowej Kompanii Naftowej Czytaj więcej >>
 • Podpisanie przez PKN ORLEN aneksu do umowy z firmą Tatneft  Europe AG na dostawy ropy naftowej do czeskiej rafinerii w Litvinovie Czytaj więcej >>
 • Uruchomienie internetowej platformy współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych „Innowacje, Startupy” Czytaj więcej >>
 

  Zobacz nagranie „Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku”