Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Realizacja Strategii CSR

Kapitały:  

PKN ORLEN realizuje aktualnie Strategię CSR na lata 2015 – 2017. Zakłada ona, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Oznacza to, że w procesie opracowywania projektów biznesowych uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności.

Zdefiniowanie mierzalnych celów CSR pozwala analizować i oceniać efekty płynące z tych działań dla Koncernu i otoczenia. Strategia bazująca na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.” ma także motywować pracowników do poszukiwania nowych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Wspierając biznes buduje poczucie współodpowiedzialności za wdrażanie CSR w organizacji oraz promuje ideę odpowiedzialności i zaangażowania wśród interesariuszy. Strategia realizowana jest w trzech obszarach:

Strategia CSR jest wdrażana zgodnie z przyjętymi założeniami. W PKN ORLEN 16 koordynatorów monitoruje prace nad 55 projektami przyjętymi w Strategii. Spółki Grupy ORLEN deklarowały realizację 488 działań z obszaru CSR. Zarząd PKN ORLEN i Komitet Rady Nadzorczej ds. CSR okresowo weryfikują jej realizację. Kluczowe dla sukcesu Strategii jest pełne wdrożenie przyjętych inicjatyw, edukacja i inspirowanie pracowników, budowanie poczucia odpowiedzialności za wpływ realizowanych działań i podejmowanych decyzji na otoczenie.
Strategia CSR i prowadzone w jej ramach projekty stanowią logiczną konsekwencję i kontynuację działań społecznych prowadzonych przez Grupę ORLEN.

Wybrane wydarzenia:

KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (KPI) W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH STRATEGII CSR:

1. ORGANIZACJA

2. OTOCZENIE BLISKIE

3. OTOCZENIE DALEKIE

Odpowiedzialny rok

2016

STYCZEŃ

 • Inauguracja całorocznej ogólnopolskiej akcji społecznej – „Lekcja WF-u z Mistrzem”

LUTY

 • ORLEN po raz piąty wśród najlepszych pracodawców - Certyfikat Top Employer Polska 2016 Czytaj wiecej >>
 • Dobre praktyki ANWILU docenione przez Forum Odpowiedzialnego Rozwoju Czytaj wiecej >>

MARZEC

 • PKN ORLEN po raz trzeci z rzędu w gronie najbardziej etycznych firm świata – The World’s Most Ethical Company Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN laureatem nagrody głównej konkursu „Odpowiadam Polsce” Czytaj więcej >>
 • I edycja programu „Mistrzowskie Studia Chemiczne" Czytaj więcej >>

KWIECIEŃ

 • Ogłoszenie „Kodeksu Postępowania dla Dostawców PKN ORLEN” Czytaj więcej >>
 • ORLEN Warsaw Marathon oraz Charytatywny Marszobieg Czytaj więcej >>
 • Rozstrzygnięcie konkursu crowdsourcingowego na zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w rafinerii Czytaj więcej >>
 • Potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów stosowanych przy obrocie produktem spełniającym Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR), certyfikowanym zgodnie z założeniami uznanego na świecie systemu ISCC dla PKN ORLEN
 • Wolontariusze ORLENU uczestnikami Światowego Dnia Ziemi Czytaj więcej >>

MAJ

 • Ogłoszenie programu stażowego dla studentów uczelni technicznych w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Energii Czytaj więcej >>
 • „Złoty Listek CSR” dla PKN ORLEN Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN na VI Europejskim Kongresie Gospodarczym Czytaj więcej >>
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny – udział w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”
 • XXII Płock ORLEN Polish Open Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN sponsorem Płockiej Olimpiady Młodzieży 2016 Czytaj więcej >>
 • Realizacja projektu „Lekki plecak” – uczniowie klas IV SP 23 w Płocku otrzymali tablety zastępujące papierowe, ciężkie podręczniki Czytaj więcej >>

CZERWIEC

 • ORLEN Olimpiada Czytaj więcej >> i Dzień Chemika Czytaj więcej >>
 • Porozumienia PKN ORLEN o współpracy z Politechniką Warszawską Czytaj więcej >>
 • Pierwsza w Polsce stacja paliw bez barier - stacja paliw ORLEN nr 682 przy ul. Solidarności 100 w Warszawie Czytaj więcej >>
 • Inauguracja współpracy PKN ORLEN ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie w ramach programu „ORLEN dla Orłów” Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN sponsorem wystawy mistrzów włoskiego renesansu w Muzeum Narodowym w Warszawie Czytaj więcej >>
 • Porozumienie o Współpracy z Politechniką Krakowską
 • Finał „Czwartków Lekkoatletycznych” z PKN ORLEN Czytaj więcej >>

LIPIEC

 • PKN ORLEN sponsorem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Czytaj więcej >>
 • Opublikowanie Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN 2015 Czytaj więcej >>
 • Nawiązanie współpracy z Teatrem Kamienica
 • PKN ORLEN mecenasem 50. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju Czytaj więcej >>
 • II edycja konkursu na najciekawsze inicjatywy w programie grantowym Wolontariatu ORLEN „Mam dobry pomysł. Pomagam” Czytaj więcej >>
 • Program stażowy „Kurs na ORLEN” Czytaj więcej >>
 • Piłkarskie wakacje z ORLENEM – bezpłatne półkolonie dla dzieci 7-15

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

 • Punkty VITAY na ratunek polskim orłom Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN uczestnikiem akcji YANOSIK „Zwalniaj przy szkołach” Czytaj więcej >>
 • Akcja charytatywna podczas VERVA Street Racing (sprzedaż cegiełek na zakup sprzętu dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie) Czytaj więcej >>
 • Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN
 • PKN ORLEN partnerem branżowym warsztatów promujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ogłoszonych przez ONZ
 • PKN ORLEN na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN mecenasem Festiwalu Filmowego w Gdyni Czytaj więcej >>

PAŹDZIERNIK

 • Inauguracja programu stażowego Ministerstwa Energii „Energia dla Przyszłości” Czytaj więcej >>
 • Pierwsza edycja programu Fundacji ORLEN – Dar Serca na rzecz pomocy placówkom hospicyjnym w Polsce
 • Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015 z historycznie najwyższa liczbą punktów i czterema nagrodami w konkursie „The Best Annual Report 2015” Czytaj więcej >>
 • Światowy Dzień Godności Czytaj więcej >>
 • ORLEN Lietuva sponsorem Festiwalu Filmu Polskiego w Wilnie Czytaj więcej >>
 • II edycja programu stypendialnego „Dla Orłów” Czytaj więcej >>
 • Realizacja X edycji programu ORLEN Bezpieczne Drogi Czytaj więcej >>

LISTOPAD

 • Finał kolejnej edycji programu stypendialnego „Mam pasję powyżej średniej” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego Czytaj więcej >>
 • Finał konkursu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” (VIII edycja dla organizacji pozarządowych, II edycja dla osób fizycznych i grup nieformalnych) Czytaj więcej >>
 • Warsztaty dla prowadzących rodzinne domy dziecka
 • Zakończenie pilotażowej edycji konkursu „Wartościowa lekcja WF” Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN Partnerem VI Targów CSR Czytaj więcej >>
 • X edycja świątecznej akcji Wolontariatu ORLEN „Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – spełnij marzenia" Czytaj więcej >>
 • VI edycja programu edukacyjnego „Dzień Wiedzy z ORLENEM” Czytaj więcej >>
 • Testy innowacyjnej technologii oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych przez bakterie biodegradujące związki odorowe Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN na Kongresie 590 w Rzeszowie „Uwolnij polski potencjał gospodarczy” Czytaj więcej >>
 • Rozpoczęcie bezpłatnych lekcji pływania dla mieszkańców Płocka – dzieci klas IV – VI oraz osób dorosłych w przedziale „40+”

GRUDZIEŃ

 • Nowa platforma internetowa PKN ORLEN „Innowacje, Startupy” Czytaj więcej >>
 • Akcja społeczna Fundacji ORLEN – Dar Serca „Tak dla bezpieczeństwa” Czytaj więcej >>
 • Zakończenie kolejnej edycji programu wsparcia straży pożarnych
 • PKN ORLEN i Politechnika Warszawska, filia Płock wyróżnione w kategorii „Dobre praktyki – Biznes, Szkolnictwo, Nauka” Czytaj więcej >>
 • PKN ORLEN partnerem II Forum Przemysłowego w Karpaczu
 • Grupa ORLEN na konferencji „Nafta / Chemia 2016” Czytaj więcej >>
 • Ogrody światła dla mieszkańców Płocka Czytaj więcej >>
 

  Zobacz nagranie „Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku”


Przejdź do: