Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Realizacja Zamierzeń Inwestycyjnych

Kapitały:  

 

Poziom nakładów inwestycyjnych w segmentach [mln PLN]

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

 

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku należały:

  • Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą,
  • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie,
  • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.

  • Uruchomienie 70 stacji paliw (w tym stacji własnych: 35 w Polsce, 10 w Niemczech i 25 w Czechach),
  • Modernizacja i rebranding 67 stacji paliw  (w tym 50 stacji własnych: w Polsce, 11 w Czechach oraz 6 w Niemczech),
  • Otwarcie 133 nowych punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0 w Polsce i w Czechach.

  • Kanada – 344 mln PLN / Polska – 181 mln PLN.

 Ocena Realizacji Zamierzeń Inwestycyjnych

Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych.
Grupa ORLEN posiada stabilną pozycję finansową a generowane przepływy pieniężne oraz dostępne źródła finansowania pozwalają na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.


Przejdź do: