Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Strategia Rozwoju na lata 2017-2021

Kapitały:  

Filary Strategii na lata 2017-2021

Wizja rozwoju Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie Wydobycia. Ważnym elementem strategii jest również nastawienie na innowacje tworzące wartość.

Zintegrowane aktywa
i silna pozycja rynkowa Downstream
 • Bezpieczeństwo surowcowe
 • Doskonałość operacyjna
 • Efektywna sprzedaż
Rozwój oferty
i wysoka satysfakcja klientów Detalu
 • Nowoczesna sieć sprzedaży paliw
 • Unikalne doświadczenia zakupowe
 • Doskonałość operacyjna
Strategia ostrożnej
kontynuacji w segmencie Wydobycie
 • Wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie
 • Ostrożna kontynuacja
Solidne fundamenty
 • Rating na poziomie inwestycyjnym
 • Dźwignia finansowa poniżej 30%
Zabezpieczone finansowanie
 • Zdywersyfikowane finansowanie
 • Możliwość rozwoju nieorganicznego
Wypłata dywidendy
 • Systematyczny wzrost dywidendy na akcję
 • Poziom uzależniony od sytuacji finansowej
Innowacje tworzące wartość
 • Kultura innowacji
 • Innowacyjność wewnętrzna i zewnętrzna
Troska o bezpieczeństwo
i środowisko
 • Zero wypadków przy pracy
 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Troska o środowisko naturalne
Działanie w oparciu
o wartości ORLEN
 • Odpowiedzialność
 • Rozwój
 • Ludzie
 • Energia
 • Niezawodność

Główne cele finansowe i operacyjne na lata 2017-2018

Dynamika otoczenia rynkowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej. Dlatego w nowej strategii przedstawiony został nowy sposób prezentacji celów i aspiracji. Kierunki strategiczne wyznaczono na kolejne 5 lat, natomiast w związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowane zostały na lata 2017-2018.

Główne cele strategii PKN ORLEN w latach 2017-2018:

 

Założenia strategiczne w poszczególnych segmentach operacyjnych


1) Wskaźniki ilościowe dotyczą celu na 2018 w stosunku do 2016
2) EBITDA LIFO 2016 oraz nakłady inwestycyjne na bazie prognozy wykonania 2016 roku zgodnie z zaprezentowaną w dniu 16 grudnia 2016 Strategią Grupy ORLEN
Nakłady inwestycyjne uwzględniają wydatki na odbudowę Steam Cracker w Unipetrol w wysokości 0,6 mld PLN
3) W tym w 2016 Polska 0,2 mld PLN i Kanada 0,4 mld PLN oraz średnia 2017-2018 Polska 0,4 mld PLN, Kanada 0,4 mld PLN


Przejdź do: