Ustawienia Ankieta Archiwum

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2016

II nagroda specjalna w kategorii Raport Zintegrowany | Najlepszy raport on-line

Znaczne Pakiety Akcji

Kapitały:  

W 2016 roku oraz do dnia autoryzacji Sprawozdania z Działalności Zarządu za 2016 rok nie było zmian w składzie akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN.

Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę.

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2016 roku, na 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień autoryzacji Sprawozdania z Działalności Zarządu za 2016 rok:

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2016*)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2016*)
Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 31.12.2016**)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 31.12.2016**)
Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na dzień autoryzacji raportu***)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na dzień autoryzacji raportu***)
Skarb Państwa 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52%
Nationale-Nederlanden OFE 39 000 000 9,12% 39 785 564 9,30% 35 590 112 8,32%
Aviva OFE 34 000 000 7,95% 31 257 000 7,31% 30 000 000 7,01%
Pozostali 236 998 865 55,41% 238 956 301 55,87% 244 408 753 57,15%
Razem 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00%

* Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 28 kwietnia 2015 roku.
** Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 3 czerwca 2016 roku.
*** Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 24 stycznia 2017 roku.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 30 czerwca 2017 roku:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A. Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.
Skarb Państwa 117 710 196 117 710 196 27,52% 27,52%
Nationale - Nederlanden OFE* 33 000 000 33 000 000 7,72% 7,72%
Aviva OFE* 29 900 000 29 900 000 6,99% 6,99%
Pozostali 247 098 865 247 098 865 57,77% 57,77%
Razem 427 709 061 427 709 061 100,00% 100,00%

 * zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 30 czerwca 2017 roku.


Przejdź do: